Uturn – Template đơn giản cho blogger làm vệ tinh

Bạn có muốn có một theme giao diện có các hình ảnh nổi bật trên trang chủ khi vào trong trang web thì có thể mẫu template blogspot có tên Uturn ở phía bên dưới đây sẽ làm hài lòng đến bạn. Đây là một dạng template tin tức với nền tối, các bạn có thể tham khảo thêm những thông tin và hình ảnh của mẫu giao diện này phía bên dưới

Template blogspot đơn giản cho blogger làm vệ tinh

Uturn là một mẫu template blogger hoàn toàn miễn phí, với 2 cột, thanh bên phải, cột chân trang, thanh trượt và hình thu nhỏ bài đăng. Trong phần giao diện thì theme được lấy nền tối với chữ nổi màu trắng giúp người dùng nhìn rõ ràng và bắt mắt hơn.

 

Đây là một mẫu giao diện dành cho blogspot, nó khá phù hợp đối với những chủ đề viết về nhiếp hảnh và hay du lịch. Đặc biệt hơn, mẫu template này có giao diện sline khá bắt mắt làm cho người vào trong trang web của bạn sẽ biết được nhiều tấm ảnh đẹp mà bạn muốn phô diễn ra.

Giao diện này tương thích với : Google Chrome, Firefox và IE

Hướng dẫn cài đặt template blogspot Uturn

Để cấu hình trình đơn menu thả xuống các bạn vào

chủ đề chọn chỉnh sửa HTML và tìm dòng code như bên dưới nhé

 <Ul class = 'menu' id = 'menu-primary'> 
   <li> <a href='#'> Trang chủ </a> </ li> 
   <li> <a href = 'http: //demo.fabthemes .com / uturn / about / '> Giới thiệu về </ li> 
   <li> <a href='http://demo.fabthemes.com/uturn/sample-page-2/'> Trang Mẫu </ A> </ li> 
   <li> <a href='http://demo.fabthemes.com/uturn/portfolio/'> Danh mục </a> </ li> 
   <li> <a href = 'http: / /demo.fabthemes.com/uturn/blog/'>Blog </a> </ li> 
   <li> <a href='#'> Trang gốc </a> 
     <ul class = 'phụ menu'> 
      < Li> <a href='#'> Toàn trang </a> </ li>
      <Li> <a href='#'> Trang con 1 </a> </ li> 
      <li> <a href='#'> Trang con </a> </ li> 
     </ ul> 
   </ Li> 
   <li> <a href='#'> Liên hệ </a> </ li> 
  </ ul>

Thay đường link # bằng các đường link của bạn và sửa đổi tên của menu ở ( Giới thiệu, trang mẫu, danh mục…)

Cài đặt Slide
Như bạn đã thấy thì ở giao diện blog này có các hình ảnh ở phần đầu khi mới vào trang web. Để sửa được phần này các bạn vào chủ đề chọn chỉnh sửa HTML

<Div class = 'flexslider' id = 'kentslider'> 
  <ul class = 'slides'> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //2.bp.blogspot.com/- Jx1OvooB6cw / UhqRz1rZsQI / AAAAAAAAKlc / NOYscRucEBQ / S1600 / 1.jpg '/> </a> 
     <div class =' flex-caption "> 
      <h2> Etiam mauris tortor, pharetra quis lobortis trong, pharetra trong diam </ h2> 
      < Br /> 
      <span> ngày 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/ -YBtyocC7t-Y / UhqR40Bj8hI / AAAAAAAAKlk / vZyFujXLJgA / s1600 / 2.jpg '/> </a>
     <div class = 'flex-caption'> 
      <h2> Falauris sollicitudin quis dolor venenatis facilisis </ h2> 
      <br/> 
      <span> 19 tháng tám năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     < a href = '#'> <img src = 'http: //2.bp.blogspot.com/-kGPCnTsYxDw/UhqR5FkcugI/AAAAAAAAKlo/k8J2LNO1CQI/s1600/3.jpg'/> </a> 
     <div class =' flex-caption "> 
      <h2> Suspendisse ornare, felis feugiat suscipit pharetra </ h2> 
      <br/> 
      <span> 19 tháng tám năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li>
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //1.bp.blogspot.com/-Q31tHRPoDD0/UhqR5jNPbhI/AAAAAAAAKl0/6LMQfhfgS3M/s1600/4.jpg'/> </a> 
     < Div class = 'flex-caption'> 
      <h2> Fusce scelerisque nibh ac nct luctus interdum. </ H2> 
      <br/> 
      <span> ngày 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: //2.bp.blogspot.com/-oOAPpe5p-lQ/UhqR9VCmbuI/AAAAAAAAKmA/w9myCllpP8Y/s1600/5.jpg'/> </a> 
     <div Class = 'flex-caption'> 
      <h2> Quisque venenatis nisi neque,trong vestibulum arcu </ h2> 
      <br/> 
      <span> ngày 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
   <li> 
     <a href='#'> <img src = 'http: // 2.bp.blogspot.com/-8CdMrJ6_Bp8/UhqR9bJcwqI/AAAAAAAAKl8/tWHKOr0O3go/s1600/6.jpg '/> </a> 
     <div class =' flex-caption '> 
      <a hen> Aenean tại lacus ac purus eleifend egesta < / h2> 
      <br/> 
      <span> 19 tháng 8 năm 2013 </ span> 
     </ div> 
   </ li> 
  </ ul> 
</ div> 
	
<div class = 'kcarcover'> 
  <div class ='Flexslider 'id =' kentcarousel '> 
   <ul class =' slides '> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: //3.bp.blogspot.com/-BHto72pErSE/UhqTAD6g-GI /AAAAAAAAKmQ/yKykerpKCng/s1600/1-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: //1.bp.blogspot.com /-ipQRBPSGxXY/UhqTAPHzfiI/AAAAAAAkmU/FqHZqXu_K4A/s1600/2-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: // 2. Bp.blogspot.com/-yAl5bQjUcjU/UhqTARZRfzI/AAAAAAAAKmc/Np8IQHQ4U5Q/s1600/3-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <Li> 
      <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-twwlHp4Y6Gk/UhqTBLaKxiI/AAAAAAAAKmo/PBHGNh-5vmQ/s1600/4-small.jpg'/> </ A> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xodffxXo5zs/s1600/5-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
     <li> 
      <a href='#'> <img src =' http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/ 6-small.jpg '/> </a> 
     </ li> 
   </ ul> 
  </ div> 
</ div>Img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-twwlHp4Y6Gk/UhqTBLaKxiI/AAAAAAAAKmo/PBHGNh-5vmQ/s1600/4-small.jpg'/> </a> </ li> <li> <a Href = '#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/> </a> </ li> <Li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/> </ a > </ Li> </ ul> </ div> </ div>Img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-twwlHp4Y6Gk/UhqTBLaKxiI/AAAAAAAAKmo/PBHGNh-5vmQ/s1600/4-small.jpg'/> </a> </ li> <li> <a Href = '#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/> </a> </ li> <Li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/> </ a > </ Li> </ ul> </ div> </ div></ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/ > </a> </ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6- Small.jpg '/> </a> </ li> </ ul> </ div> </ div></ Li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-99ejTwPw13Y/UhqTBfst63I/AAAAAAAAKms/xODffxXo5zs/s1600/5-small.jpg'/ > </a> </ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6- Small.jpg '/> </a> </ li> </ ul> </ div> </ div></ li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/ > </a> </ li> </ ul> </ div> </ div></ Li> <li> <a href='#'> <img src = 'http: //4.bp.blogspot.com/-y4J6UvWqcPQ/UhqTBrBgjuI/AAAAAAAAKm4/rP3GET4ofyY/s1600/6-small.jpg'/ > </a> </ li> </ ul> </ div> </ div>

Link tham khảo giao diện của theme

Hiện tại bản demo của nó đã bay mất vì blogspot không cho tạo quá nhiều nên mình không show link demo cho các bạn xem được. Nếu bạn nào muốn tìm kiếm thêm nhiều theme đẹp với các chủ đề khác nhau khác có thể tìm kiếm trong phần chuyên mục này nhé!

Link tải tempate blogspot Uturn

Sau khi nhìn qua hình ảnh bản “nhìn thử” này của Uturn liệu rằng bạn có thấy ưng ý với mẫu giao diện này hay không ? Nếu có thì ở phía dưới đây sẽ có đường link được sinh viên share để cho những ai thích thú với template này được tải ( hoàn toàn miễn phí nhé )

[maxbutton id=”1″ url=”https://bloghotro.com/chuyen-huong/?url=https://btemplates.com/2016/blogger-template-uturn/download/” ]

Kết bài :

Trên đây mình đã chia sẻ đến các bạn mẫu template Uturn tin tức của blogspot dành cho các blogger khá đẹp và tốt đúng không nào. Các bạn có thể xem thêm nhiều mẫu giao diện khác của mình đã tại up lên trên danh mục theme blogspot tại website của chúng mình. Xem và tải nó lên blogspot của mình ngay thôi nào!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.